Svinga bättre av att träna närspel

Vi har alla varit med om det. Viljan att förändra svingen har antagligen funnits hos de flesta golfare under karriären. Vissa tar en lektion i hopp om att bli knuffade i rätt riktning, andra kikar på tips på nätet eller i böcker och försöker sedan ta med övning från det man sett eller läst för att träna in ett nytt rörelsemönster. 
Som tränare upplever jag att människor generellt har väldigt svårt att förändra en invand rörelse. Unga människor har i allmänhet lättare men ju äldre man blir desto svårare verkar det bli, särskilt om man spelat golf under en lång tid med samma sving. 

Varför är det svårt att göra förändringar? 

När vi upprepar en specifik rörelse under lång tid anpassar hjärnan och musklerna sig till denna rörelse. Vi skapar ett så kallat muskelminne, vilket enkelt sett  är ett minne av ett sammansatt rörelseschema som sätts igång när vi ska slå bollen. 
Bollen fungerar ofta som en startsignal till detta rörelseschema vilket till viss del förklarar varför det är enkelt att göra rätt när vi provsvingar men betydligt svårare då vi ska slå bollen. 
Ska vi förändra ett rörelseschema innebär detta att vi måste göra oss av med vårt gamla muskelminne och ersätta det med ett nytt. Varje gång man utför det gamla rörelseschemat förstärker man detta. Så enkelt sett handlar det om att så många gånger som möjligt göra den nya önskvärda rörelsen och så få gånger som möjligt göra den gamla. 

Så hur ska man gå till väga?

Det vanligaste jag ser när människor ska träna sving är att man ställer sig på rangen och slår. Ju längre sving man tar, desto svårare är det ofta att utföra en önskvärd rörelse. Och om ni kommer ihåg vad som sades innan så handlar en svingförändring om att så måna gånger som möjligt göra den nya "rätta" rörelsen och så få gånger som möjligt göra den "gamla". Kan ni inte göra det på långa slag så pröva på kortare slag, dvs NÄRSPELET. 

Börja med att chippa och se om ni kan få till den rörelsen som ni vill ha. Klarar ni detta rör ni er några meter bakåt och pröva korta pitchar. Klarar ni av den önskvärda rörelsen på dessa slag? Gör ni detta kan ni långsamt röra er några meter bak och pröva lite längre pitchar osv. Någonstans i denna succesiva ökning kommer ni inse att ni börjar få problem med att utföra den nya rörelsen som ni vill träna in. Där ska ni därför börja träna ifrån och när ni känner att ni kan göra den nya rörelsen på ett visst slag så hoppar ni några meter bakåt och förtsätter därifrån. 
Om ni inte kan göra den nya önskvärda rörelsen när ni pitchar, hur ska ni då lyckas åstakomma den när ni slår fulla slag? 

Det går att förändra invanda rörelser, även de som sitter hårt. Man måste bara våga ge det tid, men framför allt så måsta man träna på RÄTT SÄTT!  
 

Kroppen vet ofta vart du ska, men inte vart du siktar.

Att uppställningen och siktet är viktigt tror jag de flesta skulle hålla med om. Problemet är att många människor vet vart de ska, men de har ingen aning om vart de siktar. Jag har sett många människor sikta 40 meter i sidled mot det tänkta målet, men när jag frågar dem vart de siktar svarar dem: "rakt på". Mitt råd är att aldrig sikta på "känsla", eftersom känslan lätt vilseleder oss. Vi vänjer oss fort vid ett felaktigt sikte, och skapar en illusion om vart vår kropp och vårt klubbhuvud är riktat. Vet du vart du ska, men inte vart du siktar kommer din kropp med stor sannolikhet göra kompensationer för ditt felaktiga sikte. Detta kan vara förödande för din rörelse i det långa loppet! Mitt råd till dig är därför att alltid sikta genom delmål, och inte på känsla. Och varje gång du tränar, se till att vara medveten om vart du siktar! 

Var noggrann med dina målsättningar.

Har du svårt att få saker gjorda? Har du svårt att motivera dig till att träna ibland? En del av problemet kan vara att du inte sätter upp målsättningar med din träning. Vad man måste förstå är att vi har MYCKET lättare för att göra saker som är noggrant specificerade med en given tidsram. Är uppgiften ospecifik och saknar tidsram ger man lätt upp eller värre, gör den inte alls. 
Så nästa gång du åker ut till golfbanan för att träna, eller vill få gjort något annat i ert liv, var specifika med vad du ska göra och hur länge du ska göra det. 

Se till att uppgiften är: 

*Specifik (tex träna längdkänsla på puttningen genom övning X & Y. )
*Har en TIDPUNKT (dvs mellan kl 18-19 på torsdagkvällen. 
*Mätbar (se till att mäta resultatet så kan du göra om övningen och se din egen utveckling) 

Gör du detta på och utanför golfbanan kommer du garanterat känna dig mer motiverad till att träna och förhoppningsvis få mer saker gjorda.  

 

Låt dig inte luras av slagets resultat!

Såååå många gånger har jag haft lektioner där människor tar slagets resultat som feedback till hurvida man utfört en viss rörelse eller inte. Ett exempel var när jag gav en kvinna puttlektioner där vi tränade på att hålla händerna stilla genom slaget. Jag berömde henne varje gång hon gjorde rätt. Ibland slog hon puttar som var katastrof i förhållande till vart hålet var, men jag berömde henne alltid för de gånger hon höll händerna stilla, trots att resultatet ibland var ganska dåligt. 
Jag såg hur hon kämpade med att förstå mitt beröm när bollen ibland rullade flera meter förbi det tänkta målet. Hur kan du tycka det där var bra Andreas?, utbrast hon. Jo, för att just nu tränar vi på dina händers rörelse genom slaget, och denna gången gjorde du rätt! Vart bollen hamnar är i detta läget oväsentligt, fortsatte jag. 
Detta ser jag hos många. Det är lätt att fokusera på fel saker och ta bollens resultat som ett tecken på att man uförde det som man tränar på. Se alltid till att ge dig själv rätt feedback på det du tränar på. Ibland kan bollens resultat vara vilseledande!  

 

Träna inte på fastande mage

Studier på inlärning har bland annat undersökt i vilken utsträckning blodsockernivåer har betydelse för hur väl man lär sig och hur uthållig man är under inlärningsprocessen. Resultaten pekar mot att blodsockernivåer är viktiga för kognitiva funktioner som minne, fokus och uppmärksamhet. Även vår förmåga att kontrollera känslor ökar, vilket kan vara bra om man upplever motgångar och frustration under träningen. Så nästa gång ni tränar, se till att ha en bra blodsockernivå! Då får ni förhoppningsvis mer ut av träningen! 

Här är en artikel om ni vill läsa mer. 

http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20070031714.pdf 

Dåligt på kort sikt, bättre på lång sikt?

En av de tuffaste utmaningarna när man förändrar en rörelse är att acceptera att man ofta blir sämre innan man blir bättre. Har man spelat ett tag är ens röreslemönster ofta invant och man utför rörelser per automatik. Man kan därför fokusera mer på målet, tempot osv. När vi medvetet går in och försöker förändra något i vår rörelse tappar vi lätt fokus på andra saker. Det är tex svårt att ha en bra längdkänsla när du står och tänker på att hålla höften stilla i puttrörelsen. Vår oförmåga att fokusera på flera saker samtidigt gör att vi tappar fokus på flera av de sakerna som är viktiga för ett bra resultat. Ha därför tålamod när du jobbar med förändringar i dina rörelser. I början kommer du antagligen bli sämre, men när den nya rörelsen är invand och utförs per automatik kommer du förhoppningsvis att ha hoppat två steg frammåt i din utveckling. 

Intressant om svingförändringar.

Hade nyligen en lektion med en duktig spelare där vi försökte hitta sätt att förbättra hans bollträff. Genom en svinganalys kom vi snart fram till att flera saker i hans sving inte riktigt var som de skulle. Vissa saker som inte borde rört sig rörde sig och vissa saker som borde rört sig var stilla. Hans sving var därför väldigt beroende av tajming vilket till stor del förklarade hans dåliga bollträff. 
Det intressanta var att vi lyckades identifiera en huvudproblematik (i detta fallet en böjd armbåge på toppen) som skapade ett långt mönster av felaktiga rörelser. Genom att rätta till det första felet löste sig de andra problemen automatiskt.  Det var fantastiskt att se!  Han gick från att svinga relativt dåligt till otroligt bra på bara en timme. Så om ni känner att ni har så mycket fel i svingen att det inte är någon idé att försöka börja ändra på den så tänk om. Ibland kan det räcka med att justera en sak för att rätta till flera andra!