Om mig

Min träningsfilosofi

Mitt namn är Andreas Ljungström, jag är 30 år gammal och har sedan 2012 jobbat som golftränare. Jag är född och uppväxt i Skövde och har spelat golf sedan barnsben. Jag har en golfbakgrund som scratch-spelare med landslagsmeriter. Tyvärr tvingade en nervskada i handlederna mig bort från en annars lovande golfkarriär och jag satsade istället på en akademisk karriär inom psykologi och neurovetenskap. Idag har jag en Masterexamen i kognitiv neurovetenskap och försöker i mitt dagliga arbete som golftränare sammankoppla ny kunskap om hjärnan till olika delar av spelet. Mycket av mina intresseområden ligger i hur rörelsemönster bildas, hur känslor styr oss ute på banan och vilken effekt de har på beslutsfattande och teknikutförande. Samtidigt har jag ett brinnande intresse för fysträning. Med denna kunskapsbank, tillsammans med ett stort intresse för människor, hoppas jag kunna erbjuda en hög kvalité på min golfundervisning.
Som tränare på Brevikens golfklubb under det kommande året kommer jag att vara ansvarig för upplägg och genomförandet av golfskolor, gröna kortet-kurser, juniorträning, privatlektioner mm. 

Dagens extensiva forskning gör att kunskapen inom många områden ökar explosionsartat. Ju mer vi vet desto mer inser vi att vi inte vet. Insikten om människors heterogenitet gör det svårare att hitta enstaka lösningar och modeller som passar alla. Vi är födda med olika förmågor, reagerar olika på olika situationer, lär oss på olika sätt, motiveras av olika saker osv. Som golftränare ställs man därför dagligen inför tuffa utmaningar. Ska man hitta lösningar krävs inte sällan att man jobbar med ett holistiskt synsätt, där man beaktar hur flera olika faktorer kan orsaka ett fenomen. Till exempel kan ett tekniskt fel orsakas av en bristande förståelse för hur slaget ska slås, i kombination med ett felaktigt grepp, ogynnsamma träningsrutiner och fysiska begränsningar. För att kunna erbjuda bästa möjliga hjälp till människor bör man som tränare kunna identifiera vilken/vilka olika delar som i kombination med andra faktorer ger upphov till ett oönskat fenomen, och sedan erbjuda enkla, individanpassade lösningar.  
Träning med mig kommer innebära att vi bl. a. ser över tekniska och fysiska färdigheter/begränsningar, spelförståelse, träningsrutiner, material och målsättningar. Visionen är att utveckla ett arbetssätt som ger de bästa förutsättningarna för människor att utvecklas inom sitt golfspel.