Slå slaget med axlarna och inte med handlederna! 

Se till att sikta rätt!

Puttning

En putt är det slaget som borde vara det tekniskt enklaste slaget att utföra.

I och med att relativt få kroppsdelar rör sig under slaget ställs det mindre krav på människors förmåga att koordinera och samordna de olika rörelserna.

För att bli en bra puttare krävs det att man är duktig på tre saker:

 

1. Man måste kunna starta bollen i rätt riktning

2. Man måste kunna slå bollen med rätt hastighet

3. Man måste kunna läsa greenen rätt

 

Alla dessa tre saker hänger ihop. Startar du bollen i den tänkta riktningen med rätt hastighet MEN läser greenen fel kommer du missa. Startar du bollen i den tänkta riktningen och läser greenen rätt MEN slår den med fel hastighet kommer du också missa. Och slår du bollen med rätt hastighet och läser greenen rätt MEN startar bollen i fel riktning kommer du även här att missa.

 

Punkt nummer två och tre är moment som i första hand inte har så mycket med teknik att göra. Att slå bollen med rätt hastighet handlar om att aktivt öva upp sin längdkänsla och vid greenläsning handlar det om att öva upp sin bedömningsförmåga kring hur bollen kommer bete sig på greenen. 

 

Med punkt nummer ett blir det genast krångligare. Trots att det inte finns något rätt och fel kring hur man ska göra för att slå bollen i rätt riktning finns givetvis vissa tekniker och metoder som gör det lättare och vissa som gör det betydligt svårare.

Jag tror personligen att ju mer delar som rör sig, desto större krav ställs det på människors förmåga att koordinera och samordna dessa rörelser. Och ju större krav på koordination och samordning, desto svårare blir det att upprepande gånger starta bollen i samma riktning. Detta gäller alla slag, inte bara puttning. 

Därför bör man sträva efter en puttrörelse som bara använder aktiverar de nödvändigaste kroppsdelarna, och som låter de delarna som inte behöver röra sig vara stilla. 

 

Så hur ska en sådan rörelse se ut?

 

En bra puttrörelse skapas av en pendel med axlarna, samtidigt som fötter, ben, höft, huvud och handleder är stilla. Ser man till de bästa puttarna så är det otroligt få som har rörelse i handleder och underkropp.

 

Vad ska man akta sig för?

 

Så fort man har rörelse i handlederna i en puttrörelse förändrar man vinkeln på klubbhuvudet åt ett eller annat håll. Detta betyder att man någon gång innan bollträffen behöver justera handlederna eller kroppen för att kunna starta bollen dit man siktar. Om man däremot har en felaktig uppställning och ett felaktigt sikte krävs istället att man faktiskt INTE kommer tillbaka till samma utgångsläge för att starta bollen i den tänkta linjen.

Oavsett vilka av dessa fel man gör skapar man ett behov av korrigering av det första felet vilket genast ställer krav på koordination och tajming. Och som jag pratade om tidigare: ju större krav på koordination och samordning, desto svårare blir det att upprepande gånger starta bollen i samma riktning.

 

Greppet

 

Hur man ska hålla klubban är väldigt individuellt och det finns egentligen inga rätt eller fel.

Så länge man inte har rörelse i handlederna genom slaget kan man hålla puttern på många olika sätt. Om det däremot finns tendens till rörelser i händerna kan man använda grepp som gör det lättare att hålla händerna passiva genom slaget.

Att t.ex lägga puttern mer i handen än i fingrarna hjälper dels att minimera resultatet av eventuella vridningar genom slaget samtidigt som det hjälper till att hålla puttern mer upprätt.

Det finns en mängd olika grepp man kan hålla för att minimera tendenser till rörelse i handlederna och om ni vill ha hjälp med att hitta ett grepp som passar just ER så hör av er till oss så hjälper vi er med detta.

 

Tempo

 

Jag brukar tänka puttrörelsen som en klockpendel där kroppen för klubban som en pendel ungefär lika långt bak som fram, i samma tempo.

Många som har ett ryckigt tempo har enligt min erfarenhet dels svårare att hitta längdkänslan,  samtidigt som ryckiga rörelser ofta också följs av rörelser i händer och andra kroppsdelar som inte borde röra sig i slaget.

Ett bra tempo är därför viktigt dels för längdkänslan men också för att motverka rörelser i andra leder som inte borde röra sig genom slaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo och längdkontroll

Öva er längdkänsla!