Grepp, uppställning och bollplacering

Baksvingen, viktiga positioner

Förbättra din bollträff genom en bra höftrörelse! 

Höftens rörelse i nedsvingen! 

Järnslag slow motion

Bibehåll ryggradsvinkeln!

Har du ett bra svingspår?